Вітаємо з успішним захистом магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

Вітаємо з успішним захистом магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

in Гру 24, 2019

23.12.2019 на кафедрі міжнародної економіки, обліку та фінансів відбувся захист дипломних робіт студентів денної форми навчання на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Актуальність тематики досліджень, а також практична значущість обґрунтованих пропозицій і рекомендацій магістрів, відображених у дипломних роботах, були відзначені екзаменаційною комісією – д.е.н., проф. Тульчинською С. О.,[…]

Read more