Захист виробничої практики

Захист виробничої практики

in Чер 29, 2023
16 червня 2023 року відбувся захист виробничої практики студентами спеціальності Інженерія програмного забезпечення.  Метою виробничої практики є: формування у студентів професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних ринкових і виробничих умовах; оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці; поглиблення та закріплення знань, які одержали студенти під час[...]
Read more
Навчальна практика “Вступ до спеціальності”

Навчальна практика “Вступ до спеціальності”

in Чер 16, 2023
15.06.2023 здобувачі фахової пердвищої освіти 2 року навчання спеціальності “Інженерія програмного забезпечення” захищали індивідуальні завдання навчальної практики “Вступ до спеціальності”. Навчальна практика проводиться для закріплення здобувачами освіти теоретичних знань, ознайомлення зі специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок. Метою навчальної практики “Вступ до спеціальності” є оволодіння студентами первинних знань щодо їх спеціальності та[...]
Read more
Науковий гурток

Науковий гурток

in Чер 13, 2023
Стрімкий розвиток інформаційних технологій та цифровізація суспільства потребують грунтовної підготовки ІТ-фахівців. Разом з тим безпекова складова такого переходу суспільного життя в кіберпростір, поява та розвиток Інтернету речей стає ще більш актуальною. Тому завданням наукового гуртка (науковий керівник: викладач Липко О.С.) стало у тому числі й ознайомлення з курсом “Вступ до кібербезпеки”, розміщеним на платформі мережевої[...]
Read more
Зустріч студентів із стейкхолдерами

Зустріч студентів із стейкхолдерами

in Чер 12, 2023
9 червня 2023 року відбулася зустріч із стейкхолдерами здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». Маковейчук О.М. є Team Lead команди компанії Abto Software, візія якої стати партнером NASA та розвивати українських ІТ-спеціалістів. Abto Software - українська ІТ-компанія, команда якої впродовж 16 років створює унікальні програмні рішення для лідерів таких галузей, як телекомунікації, енергетика,[...]
Read more
Захист курсових робіт

Захист курсових робіт

in Чер 06, 2023
6 червня 2023 року відбувся публічний захист курсових робіт здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» з навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» у присутності членів комісії та студентів групи. Здобувачі освіти презентували результати авторських наукових досліджень актуальних проблем ІТ-сфери: звучали змістовні, цікаві та різноаспектні доповіді, демонструвались презентації, наводились переконливі приклади. У процесі захисту курсових робіт[...]
Read more
Захист проєктів з Фізики

Захист проєктів з Фізики

in Чер 02, 2023
2 червня 2023 року відбувся захист студентами 1 курсу проєктів з навчальної дисципліни “Фізика”, керівник - викладач Скиба А.В. Мета такого заходу: поглиблення знань студентів із вивчених тем з курсу фізики; розвиток у здобувачів освіти дослідницьких навички та підвищення інтерес до подальшого вивчення дисципліни. Цікаву та змістовну доповідь на тему “Вимірювання сили, необхідної для розриву[...]
Read more
Круглий стіл за участю стекйхолдерів

Круглий стіл за участю стекйхолдерів

in Тра 25, 2023
25.05.2023 для налагодження взаємодії освіти і ринку праці відбувся круглий стіл за участю членів проєктних груп, викладачів циклової комісії інженерії програмного забезпечення та фізико-математичних дисциплін, викладачів кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення та стейкхолдерів освітніх програм «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Електронні комунікації та радіотехніка» різних рівнів освіти: фахова передвища освіта, перший (бакалаврський) рівень,[...]
Read more
Викладачі взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції

Викладачі взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції

in Тра 25, 2023

Викладачі циклової комісії інженерії програмного забезпечення та фізико-математичних дисциплін Дітковська Л.А., Клименко О.А., Антонюк О.А., Туровець К.В. взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції до 30-річчя створення Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая “Стійкість освіти і науки в умовах трансформації”, яка проходила в 23-24 травня 2023 р. Аспекти формування цифрової компетентності здобувачів фахової передвищої освіти[…]

Read more
Талановиті студенти Фахового коледжу ЗВО «МНТУ»: нові досягнення Дениса Дуганова

Талановиті студенти Фахового коледжу ЗВО «МНТУ»: нові досягнення Дениса Дуганова

in Тра 25, 2023
Пам’ятаєте, ми вам розповідали про досягнення нашого студента Фахового коледжу ЗВО «МНТУ» - Дениса Дуганова? Так ось, ми маємо апдейти. Річ у тім, що Денис. Котрий зараз навчається на першому курсі у групі Ік32 спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» знову порадував спільноту МНТУ своїми здобутками. В цей раз хлопець відвідав Чемпіонат України серед Юнаків, м. Бровари.[...]
Read more