Навчальна практика “Вступ до спеціальності”

Навчальна практика “Вступ до спеціальності”

in Чер 16, 2023

15.06.2023 здобувачі фахової пердвищої освіти 2 року навчання спеціальності “Інженерія програмного забезпечення” захищали індивідуальні завдання навчальної практики “Вступ до спеціальності”.
Навчальна практика проводиться для закріплення здобувачами освіти теоретичних знань, ознайомлення зі специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок.
Метою навчальної практики “Вступ до спеціальності” є оволодіння студентами первинних знань щодо їх спеціальності та професії; ознайомлення студентів із типовими завданнями, які вирішують фахівці за обраним фахом; попередня пропедевтична орієнтація на спектр виробничих функцій фахівця, умінь та компетентностей, необхідних для їх реалізації.

Студенти ознайомилися з інструментами github (один з найбільших вебсервісів для спільної розробки програмного забезпечення) та git (розподілена система контролю версій, яка дозволяє відстежувати історію розробки програмного забезпечення і спільно працювати над складними проєктами). Здобувачі освіти виконали завдання з програмування, наближені до реалізації справжніх робочих задач та пройшли весь процес командної розробки.