Зустріч стейкхолдерів для перегляду освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення»

Зустріч стейкхолдерів для перегляду освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення»

in Тра 01, 2024

25.04.24 відбулася зустріч стейкхолдерів для перегляду та оновлення освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, галузі знань 12 Інформаційні технології: представників ІТ-компаній, заступника директора з навчально-методичної роботи, викладачів циклової комісії Фахового коледжу ЗВО “МНТУ”, викладачів кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення ЗВО “МНТУ”, здобувачів фахової передвищої освіти першого та другого років навчання.

Присутні погодились з рекомендаціями експертної групи щодо збільшення кількості годин на проведення виробничої практики; урізноманітнення та вдосконалення переліку вибіркових дисциплін. Також у результаті обговорення сучасного стану підготовки здобувачів освіти за вищезазначеною програмою у цілому та її окремими освітніми компонентами прийнято рішення збільшити кількість годин на викладання навчальних дисциплін «Програмування для мобільних платформ», «Технології IoT та SMART-технології» з урахуванням того, що фокусом ОПП є підготовка здобувачів освіти для професійної діяльності у сфері програмування мобільних додатків та Інтернету речей.