Захист курсових робіт

Захист курсових робіт

in Чер 06, 2023

6 червня 2023 року відбувся публічний захист курсових робіт здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» з навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» у присутності членів комісії та студентів групи.

Здобувачі освіти презентували результати авторських наукових досліджень актуальних проблем ІТ-сфери: звучали змістовні, цікаві та різноаспектні доповіді, демонструвались презентації, наводились переконливі приклади.

У процесі захисту курсових робіт студенти продемонстрували свої перші наукові здобутки, засвідчили ґрунтовне володіння теоретичним матеріалом, вміння здійснювати практичні дослідження, вирішувати поставлені перед ними завдання, що є необхідною умовою становлення їх як компетентних фахівців.

Курсові роботи виконані студентами з дотриманням методичних вимог до їх написання та відповідно до Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Фахового коледжу ЗВО «МНТУ».

Члени комісії високо оцінили актуальність обраних здобувачами освіти тем дослідження, відмітили високу якість виконання курсових робіт, їх змістовність та унікальність.

Вітаємо доповідачів із успішним захистом курсових робіт та бажаємо нових наукових здобутків.