Захист курсових робіт

Захист курсових робіт

in Тра 30, 2024

23 травня 2023 року відбувся публічний захист курсових робіт здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» з навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування».

Виконання здобувачами освіти курсової роботи є необхідним етапом для закріплення теоретичних і практичних знань із навчальної дисципліни; набуття навичок самостійної роботи з елементами творчого пошуку, ініціативності; формування вміння узагальнювати теоретичні матеріали, аналізувати практичні результати, працювати зі спеціальною літературою, довідковими виданнями; розвитку навичок формулювання власних висновків.

Члени комісії оцінили актуальність обраних здобувачами освіти тем дослідження, відмітили якість виконання та змістовність курсових робіт. 

Вітаємо студентів груп Ік-21, Ік-22 із захистом курсових робіт та бажаємо наполегливості в оволодінні професійними якостями техніка-програміста.