Зустріч зі стейкхолдерами ЦК

Зустріч зі стейкхолдерами ЦК

in Чер 21, 2023

9 червня 2023 року у змішаному форматі відбулася зустріч–семінар зі стейкхолдерами з обговорення освітньо-професійних програм «Право» за спеціальністю 081 «Право» для підготовки здобувачів фахової передвищої освіти першого (зокрема, фахових молодших бакалаврів) за участю представників академічної спільноти, роботодавців, студентів.

У відкритій зустрічі- семінарі взяли участь:

ректор Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» доктор економічних наук, професор Вероніка ХУДОЛЕЙ;

голова циклової комісії права та суспільно-гуманітарних дисциплін Фахового коледжу Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», кандидат юридичних наук, доцент Катерина ТОКАРЄВА;

заступник директора з правових питань юридичної фірми «Консалтинг ЮА», Наталія ПАРИЦЬКА;

приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Наталія ТКАЧЕНКО;

адвокат, кандидат юридичних наук Артем СІДЄЛЬНІКОВ;

здобувачі фахової передвищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право».

В рамках семінару обговорювалися такі питання, як:

– актуальні компетентності правника в сучасних умовах;

– напрями удосконалення змісту та підсилення якості теоретико-практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 081 Право.

За підсумками обговорення ОПП, з урахуванням наданих зауважень рецензентів та фахівців-правників було прийнято рішення про оновлення представленої ОПП шляхом оновлення переліку вибіркових дисциплін, акцентовано увагу на необхідності превалювання в професійних дисциплінах саме практичного напрямку роботи. Зокрема, йдеться про необхідність вирішення практичних кейсів, розроблення проектів відповідних проектів документів. Запропоновано в дисципліні «Нотаріат в Україні» або ж «Діловодство в юридичній практиці» в одному з модулів присвятити опрацюванню документів, які стосуються послуг в сфері нотаріату. Також запропоновано в межах дисципліни «Договірне право» окрему увагу присвятити цивільно-правовим та господарсько-правовим договорам.

Здобувачі фахової передвищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» надали фідбек про якість надання освітніх послуг в Фаховому коледжі ЗВО «МНТУ», відзначили, що освітнє середовище сприятливе, наявні можливості для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Також були висловлені побажання щодо збільшення саме практичних занять з дисципліни «Діловодство в юридичній практиці», для відпрацювання практичних навичок при складанні різноманітних документів, оскільки при працевлаштуванні такі навички мають дуже важливе значення.

Висловлюємо подяку всім учасникам зустрічі-семінару за надані зауваження до освітньо-професійної програми «Право» для підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 081 Право.